Czasopisma dostępne

Wykaz czasopism prenumerowanych w bibliotece
w roku szkolnym 2017/2018

 

Poradnik Bibliotekarza
Victor Junior
Victor Gimnazjalista
Język polski w gimnazjum
Biblioteka w Szkole
Świetlica w szkole
Chemia w szkole
Pieniądze są dla szkoły