Blog Detail

Bezpłatne podręczniki w bibliotece szkolnej

25 Cze 15
admin
No Comments

Trochę o podręcznikach szkolnych 

Zadania biblioteki szkolnej w świetle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)

Od 23 czerwca 2014 roku obowiązuje tzw. ustawa podręcznikowa, w której uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych […].

Ustawa podręcznikowa potwierdza podstawowe zadania biblioteki szkolnej, wprowadzając jednocześnie do materiałów dotychczas gromadzonych trzy nowe grupy dokumentów: darmowy podręcznik, materiał edukacyjny,  materiał ćwiczeniowy.

W związku z tym w bibliotekach szkolnych, w porozumieniu z dyrektorami szkół, powinny zostać wypracowane zasady określające sposób ewidencjonowania i udostępniania tych materiałów.

źródło: MEN