Czytelnictwo

Najlepiej czytająca klasa w październiku 2021 to?  IV a