Blog Detail

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

01 Paź 15
admin
No Comments
ScreenHunter_264 Sep_ 30 23_44

źródło: plakat – „Biblioteka w Szkole”

Październik w naszej szkole będzie czasem świętowania. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wyrazili chęć  współpracy. Dzięki temu będziecie mogli uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Przeprowadzone zostaną ankiety: „Nasza biblioteka szkolna”, „Moje zainteresowania czytelnicze”. Zapraszam do udziału w konkursie.

Konkurs Mistrz pięknego czytania 

20 października o godz. 14:30 w bibliotece szkolnej

Regulamin konkursu

– konkurs przeznaczony jest dla klasy I, II, III,

– głównym zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy – czas prezentacji do 1 minuty,

Kryteria oceny

– przy ocenie czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu,

-w przypadku braku jednomyślności członków jury przewiduje się możliwość wylosowania i prezentacji tekstu przygotowanego przez komisję,

 Nagrody

– komisja konkursowa przyzna tytuły mistrza i wicemistrza pięknego czytania,

–  uczestnicy otrzymują dyplomy, a wyłonieni przez jury – nagrody książkowe, oraz oceny z języka polskiego.